Adatvédelmi Szabályzat


A jelen Adatvédelmi Szabályzat a TZteam Kft. (a továbbiakban: TZteam) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása


Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a TZteam arra tekintettel kezel, hogy: (a) Ön a TZteam ügyfele; (b) Ön a TZteam Klub tagja, (c) Ön TZteam weboldal látogatója, vásárlója. (pl. www.tzteam.hu, a továbbiakban: Weboldal).

A Weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a TZteam nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.


2. Az Adatkezelő meghatározása.


Az Ön személyes adatainak adatkezelője a TZteam Kft. (székhelye:1148 Budapest, Rákóczi út 48., cégjegyzékszáma: 01-09-864283).


3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, információgyűjtés.

 

A TZteam információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a TZteam ügyfele, a TZteam klub tagja, vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor jelentkezik a TZteam Klubtagjai közé. Kérni fogjuk kötelezően a nevét, lakcímét, továbbá telefonszámát és e-mail címét. Olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a TZteam klubtagság keretében nyújtott szolgáltatásokhoz és/vagy az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat és a jelszavát (az Ön kérésérre bizonyos szerviz szolgáltatásokhoz).
   
 • Olyan információt, amelyet valamely TZteam szolgáltatás igénybevétele során ad meg nekünk - azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg a TZteam szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, munkalap felvételéhez szükséges információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik szervizszolgáltatásaink elvégzését, valamint a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását. Az Ön vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatok, amelyek magukban foglalják: az Ön által vásárolt termékekre vonatkozó adatokat, a tranzakciónkénti vásárlások összegét, a vásárlások időpontját és helyszínét, valamint, az Ön által használt fizetési módot. Tároljuk továbbá az Ön elektronikai eszközeivel (pl.: számítógép, laptop, adathordozók) kapcsolatosan a felmerülő hibák leírását, azok megoldásának menetét és körülményeit.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy esetleg kevesebb információt tudunk Önhöz eljuttatni. 

 

5. Az adatkezelés céljai


A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • az Ön munkalapjainak vezetése, adminisztrációja érdekében; 
 • ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében;
 • piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése érdekében;
 • a csalás felderítése vagy megelőzése érdekében;
 • marketingajánlatok küldése (az Ön hozzájárulása esetén) céljából.

  

Kommunikáció és marketing

 

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy:

Önt a TZteam általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok);
Önt a TZteam az Ön személyes preferenciáit is figyelembe vevő (a korábbi vásárlások, a TZteam klubtagságában történő részvétel, a Weboldalak használata) és annak elemzésén alapuló személyre szabott ajánlatokkal (a továbbiakban: Személyre Szabott Marketingajánlatok) megkeresse;

akkor Önnek a TZteam Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. A TZteam-nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a TZteam klub tagja, vagy egyéb szolgáltatásoknak már meglévő felhasználója és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek a TZteam klubtagsághoz vagy egyéb szolgáltatások megfelelő működéséhez.

 

Az Általános, illetve a Személyre Szabott Marketingajánlatok, értesítések postai úton, e-mailen, telefonon, sms-ben, Weboldalon, közösségi médián keresztül, vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.


Amennyiben nem kíván Általános, illetve Személyre Szabott Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

 

 • az aruhaz@tzteam.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 • az általunk küldött e-mail értesítőkben található leiratkozó linken keresztül;
 • a (+36 1) 406 4444-es telefonszámon;
 • a 1161 Budapest, Rákóczi út 48. címen személyesen, vagy az ide küldött levélben.

 

 

6. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

 • Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek, akik együttműködnek a TZteammel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a TZTeam részére;
 • A TZteam engedélyezett szolgáltatói részére;
 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a TZTeam társaságra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;

 

Személyes adatok továbbítása

 

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a TZTeam által felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. 

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A TZteam csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 


7. Az adatkezelés időtartama 


A TZteam által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani):

indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne részt venni a TZteam ügyfeleként, vagy a klubtagságában; 
pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait az utolsó tranzakciótól számított 10 évig tároljuk. 

Az adatokat minden esetben tovább tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt). Illetve rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.


8. Cookie-k használata


A TZteam sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy TZteam weboldalt. Ez lehetővé teszi a TZteam számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. 
9. Ha közösségi médián keresztül kommunikál velünk


9. Weboldalunk ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül


Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a TZteam iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A TZteam nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a TZteam Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.


10. Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára


18 év alatti személyek TZteam klubtagságra történő jelentkezését kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezést a szülő vagy gondviselő aláírta. A TZteam szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a fentiek szerint a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat.


11. Személyes adatok biztonsága


Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a TZteam a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

12. Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

 • az aruhaz@tzteam.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 • az általunk küldött e-mail értesítőkben található leiratkozó linken keresztül;
 • a (+36 1) 406 4444-es telefonszámon;
 •  1161 Budapest, Rákóczi út 48. címen személyesen, vagy az ide küldött levélben.

 Adathordozhatósághoz való jog

 

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a TZteam részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken. 

 

Panasz benyújtására vonatkozó jog

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából. 

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu 
ugyfelszolgalat@naih.hu

2018. 05. 24.

^